DAVID HANVALD
Narozen 1. prosince 1980 v Liberci.

VZDĚLÁNÍ
2003 – 2009 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér malby Stanislava Diviše
2001 – 2002 Technická univerzita, Liberec
2000 – 2001 Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem
1996 – 2000 Střední uměleckoprůmyslová škola Jablonec nad Nisou

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (VÝBĚR)
2016 David Hanvald, Kerstin Engholm Gallery, Vídeň, Rakousko
2015 Táhni štětkou!, Galerie Petr Novotný, Praha
2014 Rukopis převzít nejde!, Galerie Dole, Ostrava
2014 Do prdele, to je krása!, Galerie Die Aktualität des Schönen, Liberec
2013 Když má něco vypadat dobře, tak to dobře vypadá, GASK, Kutná Hora
2013 Akryl, plátno, Hanvald, Galerie NOD Roxy, Praha
2012 Die Konstruktion, Berlínskej model, Praha
2012 Der echte Hanvald, Galerie České pojištovny, Praha
2012 hanvaldkunst, Galerie Petr Novotný, Praha
2012 The Bruck, Galerie SPZ, Praha (s A. Mulabegovičem)
2011 David Hanvald – Kunst – historie, Collection etY, Praha
2011 hanvaldkunst, Galerie ad astra, Kuřim
2011 Upgrade – Od Louis Kahna k Sol LeWittovi, Bruce Naumana nevyjímaje, Dům umění České Budějovice, České Budějovice
2010 Řádná malba, Galerie Caesar, Olomouc (s K. Štědrým)
2010 Za vteřinu, Galerie Půda, Vrchlabí
2010 Systém, konstrukce, řád, Wannieck Gallery, Galerie Za stěnou, Brno
2008 Klíčové krajiny, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

SPOLEČNÉ VÝSTAVY (VÝBĚR)
2016 Pod Ještědem, Galerie am Domhof, Zwickau, Německo
2015 Obr., Galerie Václava Špály, Praha
2015 Bringing the Dream Home, Galerie Stadtpark, Krems, Německo (s J. Stockholder a P. Fernandes)
2015 Od podlahy, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2015 Od obrazu k objektu, Galerie Gagarinka, Bratislava
2015 Cargo, Die Aktualität des Schönen Gallery, Liberec
2014 Zlatý věk – Reminiscence kubismu v současném umění, Dům umění města Brna, Brno
2014 Zářivý krystal – Průniky, střety, přesahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava
2013 Kostlivec v rajské omáčce, Richard Adam Gallery, Brno
2013 Obrys, Dům umění města Brna, Brno
2012 Metaplay, Galerie kritiků, Praha
2012 Citace a interpretace II – malba, Galerie NOD Roxy, Praha
2012 Zahrady malby – současná česká malba ze sbírek Richard Adam Gallery v Brně, Galerie P. M. Bohúna, Liptovský Mikuláš, Slovensko
2012 Dobrej ročník, Zámek Mikulov
2012 Mladé hvězdy, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl
2011 Česká malba generace nultých let 21. století, Wannieck Gallery, Brno
2011 Ztišeno, Wannieck Gallery, Brno
2011 Obr., Galerie NOD Roxy, Praha,
2009 Obr. Krychle, Klárov, Praha
2009 Start Point, Galerie Klatovy / Klenová
2009 V. Zlínský salon mladých, Dům umění ve Zlíně, Zlín
2009 Obr. na písku, Tranzit dielne /Workshops/, Bratislava
2008 Obr., Galerie Mánes, Praha
2008 CZ – SK, Richard Adam Gallery, Brno
2007 Obr. v Louvru, oficiální založení výtvarné skupiny Obr, Praha
2007 Designblok 07, Praha
2006 Trafačka, Tovární hala Trafačka, Praha
2006 Město, Galerie AVU, Praha
2005 Contacts, Galerie Klatovy / Klenová
2005 Večne hladní!, Haly Studená (Tranzit), Bratislava

SYMPOZIA
2012 1. Symposium Litomyšl (Mladé hvězdy), Litomyšl
2012 19. Mikulovské výtvarné symposium, Mikulov
2009 2. Česko-německé malířské sympozium na Kvildě
2005 5. Sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora
2005 6. Mezinárodní sympozium výtvarných akademií, Klatovy / Klenová

REALIZACE
2005 Realizace nástěnné malby podle návrhu Zdeňka Sýkory, Národní integrované středisko řízení letového provozu v Jenči u Prahy

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Oblastní galerie Liberec
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Richard Adam Gallery (Wannieck Gallery), Brno
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl
Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
Soukromé sbírky v České republice, Rakousku a Německu

BIBLIOGRAFIE (VÝBĚR) / BIBLIOGRAPHY (SELECTION)

KNIHY / BOOKS
Dům umění České Budějovice 2013–1998 / České Budějovice House of Art 2013–1998, ed. Tereza Nekvindová, Akademie výtvarných umění v Praze a Dům umění České Budějovice, 2014
Ze středu ven: umění regionů 1985–2010, ed. Michal Koleček, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Západočeská galerie, Plzeň, 2014
Martin Dostál, Stanislav Diviš a Richard Adam, Hanvald, ed. Martin Dostál, ARSkontakt, 2009.

KATALOGY / CATALOGUES
David Hanvald – Rukopis převzít nejde!, Fiducia: Galerie Dole, Ostrava 2014, text: Martin Dostál.
The First China Czech Contemporary Art Exhibition, China Czech Contemporary Art Museum, Beijing, China, 2014, text: Aqin a Martin Dostál.
Martin Dostál, Obr., Kant, Praha 2012, text: Martin Dostál.
Martin Dostál, Mladé hvězdy, 1. Sympozium Litomyšl, Galerie Miroslava Kubíka a Kant, Praha 2012
Martin Dostál, Dobrej ročník / A Great Year, 19. mikulovské výtvarné sympozium, Kant, Praha 2012
Clan, Chrudimská beseda, Chrudim 2010, texty: Kateřina Tučková a Martin Dostál.
Martin Dostál, Obr., Kant, Praha 2008.
Obr., Galerie in Bewegung, Landshut 2008, text: Sandra Baborovská.

DALŠÍ TEXTY / OTHER TEXTS
Monika Doležalová, Hanvald v Kerstin Engholm Galerry, Flash Art Czech § Slovak Edition, 40/2016
Martin Dostál, Bringing the Dream Home, Flash Art Czech & Slovak Edition, 37/2015.
Martin Dostál, Skupina Obr. Obrys, Dům umění města Brna, 2013.
Martin Dostál, Der echte Hanvald, Galerie České pojišťovny, Praha 2012.
Tahy Davida Hanvalda, Art Banking Bulletin, Unicredit Bank, 1/2012.
Martin Dostál, Hanvald/Štědrý, Neomoderní originály, Galerie Sýpka,Valašské Meziříčí 2011.
Martin Dostál, Řádná malba, Galerie Caesar, Olomouc 2010.

ODKAZY NA WEB
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123096165-artmix/215562229000002/obsah/382389-plus-david-hanvald-tahne-stetkou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123096165-artmix/211562229000007/obsah/173060-talent-mesice-david-hanvald