26 1 – 4 3 2017
Opening on Wednesday, January 25, 2017 at 18:00

…187/1492.JR.b./State.Trap cash/Nightmare.Fuck eternity/The boy.White hell/Black Jesus.Yellow Budhha.Green Allah/B-52/365/T=0.

Kdo by chtěl být v „áčku“, to nechceš.

Artfacts, Saachi, Nevan, banánovej art, 101.

Přesměrování na stránky dealera.

„Říci, že maluje, není úplně výstižné. On totiž maluje a maluje a ještě desetkrát maluje.“
Richard Adam

O Juliusi Reichlovi
Prohlášení umělce: Pracuji pod pseudonymem. Pod pseudonymem a jeho romantickou aurou. Můj pseudonym, pod kterým jsem pořádal téměř všechny své výstavy, je vlastně jméno mého pradědečka. Jsem Julius Reichel.

Projev Juliuse Reichla není tak snadno zařaditelný, a přitom sedá zcela jednoduše popsat jedním slovem jako malířský.

Svá studia začal na Akademii výtvarných umění v Praze a následně přešel na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde studium dokončil v ateliéru Jiřího Davida.

„Říci, že maluje, není úplně výstižné.“

B-52 Stratofortress je podzvukový proudový strategický bombardér s dlouhým doletem. Letoun navrhla a postavila společnost Boeing, která dodnes zajišťuje jeho servis a modernizaci. Americké letectvo (USAF) využívá stroje tohoto typu od 50. let 20. století. Bombardér unese až 32 000 kg zbraní a munice a jeho bojový dosah přesahuje 14 000 km bez nutnosti doplňování paliva za letu.
Od uzavření smlouvy s armádou v červnu 1946 se původní koncepce B-52 s přímými křídly a šesti turbovrtulovými motory vyvinula až k modernímu prototypu YB-52 s šípovými křídly poháněnému osmi proudovými motory. B-52 poprvé vzlétl v dubnu 1952. V období studené války měl nést jaderné zbraně, a nahradit tak letouny Convair B-36. V konfliktech, ve kterých bojoval, však B-52 nakonec vždy shazoval pouze konvenční munici.
Oficiální název B-52 Stratofortress se příliš neujal a bombardéru se dnes běžně říká BUFF (Big Ugly Fat Fucker).
Americké letectvo používá letouny B-52 od roku 1955. V roce 2012 bylo v aktivní službě celkem 85 kusů B-52 a dalších devět držela armáda v záloze. Až do zrušení Strategic Air Command (SAC) v roce 1992 spadaly bombardéry právě pod tuto složku, odkud byly následně převedeny pod Air Combat Command (ACC). V roce 2010 přešly všechny B-52 Stratofortress z ACC pod nově vytvořené velitelství Air Force Global Strike Command (AFGSC). Vynikající výkony ve vysokých podzvukových rychlostech a relativně nízké provozní náklady udržely B-52 ve službě i přesto, že postupně přicházela nová, pokročilejší letadla (např. B-70 Valkyrie, dosahující operační rychlosti M = 3, B-1 Lancer s měnitelnou geometrií křídel nebo B-2 Spirit využívající technologie stealth). V roce 2015 oslavil bombardér B-52 šedesát let v aktivní službě. Díky inovacím, jimiž prošel v letech 2013 až 2015, se očekává, že bude sloužit do čtvrté dekády 21. století.

„Fyzikální zkratka pro začátek všeho, jakože fyzikální zkratka pro big bang.“

$2190, $1840, $2090, $1840, $2190, $1740, $2190, $1740, $2090, $2090, $2190, $2750, $1990.

Juliovu práci lze rozdělit do tří základních kategorií: a) výstavy, b) objekty, instalace a performance ve veřejném prostoru a c) malby a objekty.

Černá, žlutá, zelená.

Veřejné výstavy (výběr) 7, skupinová vystoupení 7, katalogy obchodníků 1, klasifikace: obsah nedostupný.

Paragraf 187 (slangově často označovaný jen jako 187) kalifornského trestního řádu definuje zločin vraždy. Obvykle je zmiňován jen jako prostá řada číslic „jedna osm sedm“, případně „jedna osmdesát sedm“.
Číslo 187 používají gangy ve Spojených státech, ale i Velké Británii nebo Německu jako synonymum pro vraždu.

Dodnes usiluje o vytváření obrazů z jednotlivých fragmentů. Výsledný celek často ovlivňuje řada faktorů, jako je hloubka rámu, tvar nebo materiál jednotlivých částí.

Rytmus geometrie, čtverců nebo obdélníků, umožňuje představu průchodu mezi jednotlivým členěním, mezi jednotlivými vrstvami, které jsou však veskrze neprostupné a umožňují komplexní vnímání pouze na základě ryze fyzické interakce.

„Když jsem tu ,houštinu‘ uviděl poprvé, nevěděl jsem, co si s ní počít. I zeptal jsem se. A potom tedy jsem tím shlukem už jenom listoval a listoval. Co zvednuté plátno, to nový obraz. Upřímně řečeno, nikdy jsem zatím nic podobného nezažil.“

Julius Reichel si vytvořil metodu, která mu umožňuje vytvořit právě takový počet maleb, jaký je v danou chvíli dostatečný. Dostatečný k uspokojení jeho touhy po malování. Kvantifikace, sériovost a kumulace jsou pro Reichla spojnicí mezi obdobími, pojmy, a dokonce i technickými přístupy.

Koupit členství.

„Říci, že maluje.“

Černá, žlutá, zelená. Bílá, černá.

Jen zřídka se omezuje na pouhé vystavování maleb nebo objektů. Mnohem častěji se v umělecké spolupráci s Davidem Krňanským snaží přidat komentář, rámec a význam, který by dostatečně potvrdil, propojil a zdůraznil jejich vzájemné vlivy, ale především působení na širší publikum. Cílem Juliuse Reichla je oddělit krajinu a veřejný prostor od světa galerií. Pro své objekty stále hledá – a často úspěšně nachází – vhodná prostředí, která předmětům vdechnou obsah i význam, ale málokdy jim umožní přežít. Bez prostředí by samotný objekt neexistoval ani nevznikl.

Označení t = 0 znamená, že „čas se rovná nule“. Vyjadřuje radikální a fundamentální závěr, podle kterého k velkému třesku nedošlo v určitém časovém okamžiku, ale naopak čas začal velkým třeskem. Podle řady teologů má vědecké vyjádření t = 0 velký význam pro pochopení stvoření z ničeho (creatio ex nihilo).

„Nejdéle sloužící strategický bombardér, sloužící jako zbraň posledního úderu.“

Zdroje text:
Wikipedia, Saatchi Art, Julius Reichel, Richard Adam, Art Banana
Artfacts.net