8 3 – 14 4 2018
7. 3. 2018

Refugium označuje místo sloužící jako útočiště pro různé reliktní rostlinné a živočišné druhy v kulturní krajině, které původně přirozeně a hojně toto prostředí obývaly. Ondřej Basjuk transformuje prostory Galerie 101 do vlastní interpretace refugia symbioticky provázaných, však různorodých kulturních referencí, živených stejnými otázkami současného kritického politického diskurzu.