31 5 – 1 9 2018

Nepřehlédnutelná figura současného česko-slovenského umění se představuje v roce stého výročí založení ČSR speciálním výběrem nejnovější produkce. Vedle děl svébytně rozvíjející strategie postprodukce, dojde i na rázné variace na pičusovské téma. Umělec je však vždy odpovědný za svůj slogan: Boh je láska.